23 ное.

Почистване на EGR система

Какво представлява EGR системата

EGR- Exhaust Gas Recirculation – Система за рециркулация на изгорелите газове с цел понижаване температурата на горене в цилиндрите и от там понижаване на вредните азотни съединения, които се образуват само при високи температури на горене.

Всички съвременните дизелови двигатели след 2002г. са оборудвани с EGR система, която включва топлообменник, тръби и клапани (АГР или ЕГР клапан).

Наличието на EGR система задължително увеличава замърсяването на двигателя с въглеродни частици (сажди), неизгоряло гориво и в комбинация с подкартерните маслени пари води до образуване на гъст лепкав катран по колекторните тръби, вихровите клапи, всмукателните клапани, буталните сегменти и дори горивните дюзи.

EGR TerraClean представлява силно почистваща пенвила течност, която разпенена с въздух се превръща в активна пяна и отмива саждите от ЕГР системата, като се прилага на работещ двигател, без да причинява воден удар или да уврежда съединения и части по системите.

Повече за научните изследвания на EGR системата прочетете в Уикипедия на български – EGR

Запушване, премахване, затапване и изолиране на EGR – НИКОГА !

Факт е, че EGR системата е въведена заради новите ЕКО норми, което е обратно пропорционално на ефективността на двигателя и разхода на гориво. Абсолютно доказано е ,че EGR намалява общата ефективност на двигателя с 3% (8% на високи обороти и до 30% на ниски обороти), НО двигателят е перфектно фабрично настроен да работи заедно с нея.

Помислете само колко много групи от инженери в специални високотехнологични лаборатории и тест центрове са работили с години върху въвеждането на EGR системата и пригаждането й за работa с конкретния двигател – това е финна настройка на всички системи и всики данни от всевъзможни датчици, сензори и електронни компоненти. Просто няма толкова компетентен техник, който сам-самичък да премахне цялата тази система (не само да запуши ЕГР клапана) и просто така с лека ръка набързо да настрои тези така сложни съвременни двигатели да работят без нея, без да има трайни негативни последици в дългосрочен план.

Не го премахвайте, затапвайте, запушвайте или изолирате, защото това гарантирано ще Ви докара проблеми !

ЕГР – Ремонт или почистване

За да сте наистина доволни, има само два реални и работещи варианта за връщане на ЕГР системата в изправност – почистване или ремонт.

Ремонт на EGR – Скъпо и бавно

Ремонтът – гаранция за успех, но за сметка на много ВИСОКА ЦЕНА и МНОГО ВРЕМЕ без кола, докато се извърши подмянaта на части и всички съпътстващи усложнения – намиране на свободен и разбиращ механик, намиране и доставка на правилните части, демонтаж на стари части, късане на стари болтове, подмяна на всички малки скъсани стари гарнитурки и всякакви други привидно малки, но изключително времеемки спънки.

Почистване на EGR – Бързо и достъпно

Системата за почистване на EGR и DPF TerraClean представлява силно почистваща пенлива течност, която се пуска разпенена през ЕГР клапана, като почиства всичко по пътя на въздуха и цялата ЕГР система.

ЕГР има 4 основни компонента и участва в 3 различни системи на двигателя:

  • Тръби директно от изпускателния колектор преди турбото (Изпускателна система);
  • Охладител за понижаване на температурата на изгорелите газове (Охладителна система);
  • Тръби до всмукателния колектор (Всмукателна система);
  • ЕГР клапан – служи за дозиране на отработените и изстудени газове според нуждите на двигателя.

Почистването като почистване в същината си е налице, което е видимо и с просто око, но в 20% от случаите се установява ,че клапанът е дефектирал.

Когато клапанът е бил прекалено дълго време задръстен и неговият електровакуумен механизъм дълго време се е „борил“ с мръсотията, като се е опитвал да затваря плътно и да отваря изцяло, но налепите са ограничавали свободното му движение и са довели до тоталната му амортизация. Такъв дефектирал и амортизиран клапан трябва да се подмени с нов или работещ втора употреба след почистването на ЕГР системата.